Kornerupine is een mineraal dat tot de cyclosilicaatgroep behoort. Het bestaat uit aluminium, boronicen magnesium, met de chemische formule (Mg,Fe)3Al6(Si,Al,B)5O21(OH). Het mineraal komt meestal voor in de kleuren groen, maar kan ook worden aangetroffen in bruine, gele en blauwe varianten. Kornerupine staat bekend om zijn pleochroisme, wat betekent dat het vanuit verschillende hoeken verschillende kleuren kan weergeven.

kornerupien

Geschiedenis en ontdekking: Kornerupine werd voor het eerst ontdekt in 1884 in Groenland door de Deense geoloog Andreas Nikolaus Kornerup, naar wie het mineraal is vernoemd. Aanvankelijk werd het ten onrechte geïdentificeerd als een variant van een ander mineraal verspreiden. Pas later werd kornerupine erkend als een aparte mineraalsoort. In de loop van de tijd is kornerupine op verschillende locaties over de hele wereld aangetroffen, waaronder Madagaskar, Sri Lanka, Brazilië, Myanmar en Tanzania.

Betekenis in de Edelsteen wereld:

 1. Edelsteengebruik: Kornerupine wordt gewaardeerd om zijn aantrekkelijke kleuren en wordt soms gebruikt als edelsteen in sieraden. Vooral groene kornerupine is populair vanwege zijn levendige tinten. Het gebruik ervan in sieraden is echter relatief beperkt in vergelijking met bekendere edelstenen.
 2. Duurzaamheid: Kornerupine heeft een goede hardheid en duurzaamheid, waardoor het geschikt is voor diverse sieradentoepassingen. Het scoort ongeveer 6.5 tot 7 op de hardheidsschaal van Mohs, waardoor het vergelijkbaar is met veel andere populaire edelstenen zoals peridot en tanzaniet.
 3. Verzamelbaarheid: Hoewel kornerupine niet zo bekend of wijdverspreid gebruikt wordt als sommige andere edelstenen, heeft het een niche verworven onder liefhebbers van edelstenen en verzamelaars vanwege zijn unieke eigenschappen en relatieve zeldzaamheid.
 4. Pleochroïsme: Een van de onderscheidende kenmerken van kornerupine is het pleochroisme, waarbij het vanuit verschillende hoeken verschillende kleuren kan vertonen. Deze optische eigenschap draagt ​​bij aan de aantrekkingskracht, vooral voor degenen die edelstenen met dynamische en veranderende kleuren waarderen.

Het is vermeldenswaard dat kornerupine misschien niet zo algemeen wordt erkend als andere edelstenen, maar zijn unieke kenmerken maken het een fascinerend mineraal voor mensen met interesse in edelsteenkunde en mineralogie.

Geologische formatie

kornerupien

Kornerupine vormt zich doorgaans in metamorfe gesteenten onder hoge druk en hoge temperaturen. De geologische processen die leiden tot de vorming van kornerupine omvatten het metamorfisme van rotsen rijk aan aluminium, boor en magnesium. Hier is een overzicht van de geologische formatie van kornerupine:

 1. Ouderrotsen: De voorlopergesteenten die aanleiding geven tot kornerupine zijn vaak aluminiumrijke gesteenten, zoals aluminiumhoudende gneis, leisteen en soms carbonaatrijke gesteenten. Deze rotsen ondergaan metamorfose als gevolg van tektonische krachten of andere geologische processen.
 2. Metamorfe omstandigheden: Kornerupine wordt doorgaans geassocieerd met metamorfe omgevingen met hoge druk en hoge temperaturen. Deze omstandigheden komen vaak voor in gebieden waar tektonische platen tegen elkaar botsen of waar rotsen diep in de aardkorst worden blootgesteld aan intense hitte en druk.
 3. Verrijking van aluminium en boor: Tijdens de metamorfose mineralen binnen de oudergesteenten ondergaan chemische veranderingen. Aluminium en boor worden verrijkt en deze elementen spelen een cruciale rol bij de vorming van kornerupine. Ook de aanwezigheid van magnesium is van belang voor de vorming van dit mineraal.
 4. Kristallisatie: Naarmate de metamorfe omstandigheden het juiste bereik bereiken, beginnen mineralen te kristalliseren en vormt kornerupine zich als langwerpige prismatische kristallen. De kristalstructuur van kornerupine is geclassificeerd als een cyclosilicaat, waarbij de basisbouwstenen ringen van silicaattetraëders zijn.
 5. pegmatiet Voorval: In sommige gevallen kan kornerupine ook worden aangetroffen in pegmatieten, die grofkorrelig zijn stollingsgesteenten met grotere kristallen. Pegmatieten kunnen fungeren als gastheergesteenten voor verschillende mineralen, waaronder kornerupine.
 6. Secundaire wijzigingen: Kornerupine kan in de loop van de tijd secundaire veranderingen ondergaan als gevolg van geologische processen, wat leidt tot de vorming van andere mineralen. Deze veranderingen kunnen de kleur en het algehele uiterlijk van kornerupine beïnvloeden.

De geologische vorming van kornerupine is nauw verbonden met de complexe processen van metamorfose, die zich over miljoenen jaren kunnen voordoen. Het voorkomen van het mineraal in specifieke geologische omgevingen draagt ​​bij aan de relatieve zeldzaamheid ervan en maakt het tot een intrigerend studieonderwerp voor geologen en mineralogen.

Fysieke eigenschappen van Kornerupine

kornerupien
 1. Kleur: Kornerupine komt voor in een reeks kleuren, waaronder groen (meest voorkomende), bruin, geel en blauw. De groene variant is vaak het meest gewild voor gebruik van edelstenen.
 2. Glans: De glans van kornerupine is glasachtig, waardoor het bij het polijsten een glasachtig en reflecterend uiterlijk krijgt.
 3. Transparantie: Kornerupine is doorgaans transparant tot doorschijnend, waardoor licht doorlaat, wat wenselijk is voor gebruik van edelstenen.
 4. Kristalsysteem: Het kristalliseert in het orthorhombische kristalsysteem en vormt prismatische kristallen.
 5. Hardheid: Kornerupine heeft een hardheid variërend van 6 tot 7 op de schaal van Mohs. Deze hardheid maakt het geschikt voor diverse sieradentoepassingen.
 6. Inkijk: Kornerupine vertoont een imperfecte splitsing in twee richtingen die bijna haaks staan. Splijting verwijst naar de manier waarop een mineraal langs bepaalde vlakken kan breken.
 7. Breuk: Het mineraal vertoont een subconchoïdale tot ongelijkmatige breuk, wat betekent dat het breekt met gebogen oppervlakken of onregelmatige fragmenten.
 8. Dichtheid: De dichtheid van kornerupine varieert doorgaans van 3.27 tot 3.34 g/cm³ en kan variëren afhankelijk van de samenstelling en de aanwezige onzuiverheden.
 9. Pleochroïsme: Eén van de onderscheidende optische eigenschappen van kornerupine is pleochroïsme. Het toont verschillende kleuren wanneer het vanuit verschillende hoeken wordt bekeken, een fenomeen dat bijdraagt ​​aan de visuele aantrekkingskracht.
 10. Optische eigenschappen: Kornerupine heeft een biaxiaal negatief optisch karakter en een matig reliëf. Het vertoont ook een sterke spreiding, wat betekent dat het licht in zijn samenstellende kleuren kan scheiden.
 11. fluorescentie: Sommige kornerupine-exemplaren kunnen fluorescentie vertonen onder ultraviolet licht en verschijnen in verschillende kleuren.

Het begrijpen van deze fysieke eigenschappen is cruciaal voor edelsteenkundigen en degenen die met edelstenen werken om kornerupine te identificeren en waarderen. Deze eigenschappen dragen ook bij aan het gebruik ervan in sieraden en de waarde ervan op de edelstenenmarkt.

Chemische samenstelling

kornerupien

De chemische samenstelling van kornerupine is een complex geheel van elementen en valt binnen de cyclosilicaatgroep van mineralen. De algemene chemische formule voor kornerupine is:

(Mg,Fe)3 ​ Al6 ​ (Si,Al,B)5 ​ O21 (OH)

De componenten opsplitsen:

 • (Mg, Fe): Geeft een variabele samenstelling aan van magnesium (Mg) en ijzer (Fe).
 • aan: Aluminium is een belangrijk onderdeel.
 • (Si,Al,B): Vertegenwoordigt een combinatie van silicium (Si), aluminium (Al) en boor (B).
 • O: Zuurstof is een fundamenteel onderdeel van de samenstelling van het mineraal.
 • oeh: Hydroxide (OH) is ook aanwezig in de formule.

Deze formule weerspiegelt de combinatie van verschillende elementen in verschillende verhoudingen, waardoor de variabiliteit in de samenstelling van het mineraal wordt benadrukt. De aanwezigheid van boor is opmerkelijk, omdat dit een van de bepalende kenmerken van kornerupine is. De variabele samenstelling van magnesium en ijzer draagt ​​bij aan het kleurengamma dat wordt waargenomen in kornerupine-exemplaren.

Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke samenstelling van kornerupine-monsters kan variëren, en dat het mineraal sporenelementen en onzuiverheden kan bevatten, die de kleur en algemene kenmerken beïnvloeden. De chemische samenstelling is een sleutelfactor bij het begrijpen van de vorming van het mineraal en zijn eigenschappen als edelsteen.

Gebruik en toepassingen van Kornerupine

kornerupien
 1. Edelsteen sieraden:
  • Siergebruik: Kornerupine, vooral in zijn groene variant, wordt gebruikt als edelsteen in sieraden. Het is vaak gefacetteerd om de schittering te versterken en kan in verschillende soorten sieraden worden verwerkt, waaronder ringen, oorbellen en hangers.
  • Verzamelobjecten: Liefhebbers en verzamelaars van edelstenen waarderen kornerupine vanwege zijn unieke eigenschappen, waaronder pleochroïsme, waardoor het een gewild item is voor diegenen die geïnteresseerd zijn in zeldzame en onderscheidende edelstenen.
 2. Metafysische en helende eigenschappen:
  • Metafysische overtuigingen: Sommige mensen geloven dat bepaalde edelstenen, waaronder kornerupine, metafysische eigenschappen bezitten die de energie en het welzijn kunnen beïnvloeden. Dergelijke overtuigingen variëren tussen verschillende culturen en zijn niet wetenschappelijk ondersteund.
 3. Lapidaire kunsten:
  • Cabochons en houtsnijwerk: Naast facetten kan kornerupine worden gevormd tot cabochons of worden gebruikt voor houtsnijwerk en artistieke creaties op het gebied van lapidaire kunsten.
 4. Minerale specimencollecties:
  • Educatieve en wetenschappelijke collecties: Kornerupine is een relatief zeldzaam mineraal en wordt ook gewaardeerd voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden. Mineralenverzamelaars en geologen kunnen kornerupine-exemplaren in hun collecties opnemen voor studie en tentoonstelling.
 5. Decoratieve steen:
  • Inlays en decoratieve artikelen: De unieke kleuren en optische eigenschappen van kornerupine maken het geschikt voor decoratieve inleg in diverse artikelen. Het kan worden gebruikt in artistieke of decoratieve stukken.
 6. Onderzoek en geologische studies:
  • Mineralogisch onderzoek: De aanwezigheid en eigenschappen van Kornerupine in specifieke geologische omgevingen bieden waardevolle informatie voor geologen en mineralogen die metamorfe processen en rotsformaties bestuderen.
 7. Beperkte industriële toepassingen:
  • Beperkt gebruik in de industrie: Hoewel het geen gebruikelijk industrieel materiaal is, is kornerupine onderzocht op mogelijke toepassingen in bepaalde gespecialiseerde toepassingen vanwege de hardheid en slijtvastheid.

Het is belangrijk op te merken dat kornerupine, hoewel gewaardeerd om zijn unieke eigenschappen, niet zo veel wordt gebruikt in de sieradenmarkt als de meer reguliere edelstenen. De toepassing ervan is vaak een niche en richt zich op degenen die op zoek zijn naar onderscheidende en minder gebruikelijke edelsteenopties.

Voorkomen en mijnlocaties

kornerupien

Kornerupine is een relatief zeldzaam mineraal en de aanwezigheid ervan is verspreid over verschillende locaties over de hele wereld. Het mineraal wordt vaak geassocieerd met bepaalde geologische omgevingen, met name die waarbij metamorfe processen onder hoge druk en hoge temperatuur betrokken zijn. Hier zijn enkele opmerkelijke gebeurtenissen en mijnlocaties voor kornerupine:

 1. Groenland:
  • Ontdekkingslocatie: Kornerupine werd voor het eerst ontdekt in 1884 in Groenland door de Deense geoloog Andreas Nikolaus Kornerup, naar wie het mineraal is vernoemd.
  • Voorvallen: Groenland blijft een van de historische en opmerkelijke bronnen van kornerupine.
 2. Madagascar:
  • Voorvallen: Madagaskar is een belangrijke bron van kornerupine en het mineraal wordt in verschillende regio's op het eiland aangetroffen. De groene variant uit Madagaskar wordt bijzonder gewaardeerd op de edelstenenmarkt.
 3. Sri Lanka:
  • Voorvallen: Het is bekend dat Sri Lanka kornerupine produceert, en het materiaal van edelsteenkwaliteit uit deze locatie kan verschillende kleuren vertonen.
 4. Myanmar (Birma):
  • Voorvallen: Myanmar is een ander land waar kornerupine te vinden is. Het mineraal komt voor in bepaalde edelsteengebieden van het land.
 5. Brazilië:
  • Voorvallen: Brazilië wordt erkend als een bron van kornerupine, wat bijdraagt ​​aan de wereldwijde beschikbaarheid van het mineraal.
 6. Tanzania:
  • Voorvallen: Het is bekend dat Tanzania kornerupine produceert, en het mineraal is in specifieke regio's in het land aangetroffen.
 7. Kenia:
  • Voorvallen: Kornerupine is ook gerapporteerd in Kenia, wat bijdraagt ​​aan de wereldwijde distributie van het mineraal.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel kornerupine op deze locaties voorkomt, de kwantiteit en kwaliteit van het materiaal kan variëren. Kornerupine van edelsteenkwaliteit, geschikt voor gebruik in sieraden, wordt vaak verkregen via mijnbouwactiviteiten die zich richten op het winnen en verwerken van edelstenen. Bovendien kan het mineraal ook worden aangetroffen in pegmatieten, wat bijdraagt ​​aan de aanwezigheid ervan in bepaalde geologische formaties.