Kobaltocalciet

Kobaltocalciet is een boeiend en visueel onderscheidend mineraal dat behoort tot de calciet groep van mineralen. Het staat bekend om zijn opmerkelijke roze tot perzikkleurige kleur, waardoor het zich onderscheidt van de meer gebruikelijke witte of kleurloze calcietkristallen. Deze unieke tint is het resultaat van de aanwezigheid van kobalt binnen zijn chemische samenstelling.

Het mineraal kobaltocalciet is in wezen een verscheidenheid aan calciet, een calciumcarbonaatmineraal met de chemische formule CaCO3. Wat kobaltocalciet bijzonder maakt, is dat het sporen van kobalt (Co) bevat, een overgangsmetaalelement. De aanwezigheid van kobaltverontreinigingen in het kristalrooster van calciet is verantwoordelijk voor de opvallende kleur die varieert van zachtroze tot levendige perzik. Dit maakt kobaltocalciet zeer gewild bij mineralenverzamelaars en liefhebbers vanwege zijn esthetische aantrekkingskracht.

De associatie van kobaltocalciet met kobalt maakt het van belang op het gebied van mineralogie en geologie. Kobalt zelf is een essentieel element met een scala aan industriële en technologische toepassingen. Het wordt gebruikt bij de productie van oplaadbare batterijen, waaronder die in mobiele telefoons en elektrische voertuigen. Bovendien wordt kobalt gebruikt in verschillende legeringen, magneten en zelfs in de nucleaire industrie.

Vanuit geologisch perspectief kan de aanwezigheid van kobaltocalciet inzicht verschaffen in de mineraalvormende processen die plaatsvonden in de aardkorst. Het bestuderen van de omstandigheden waaronder kobaltocalciet en soortgelijke mineralen werden gevormd, kan onderzoekers helpen de geologische geschiedenis en de complexe interacties die gedurende miljoenen jaren plaatsvonden, te begrijpen.

Samenvattend is kobaltocalciet een boeiende minerale variëteit van calciet met een unieke roze tot perzikkleurige kleur, toegeschreven aan het kobaltgehalte. Het aparte uiterlijk en de associatie met kobalt maken het tot een intrigerend studieonderwerp in de mineralogie en geologie, dat licht werpt op zowel de natuurlijke processen op aarde als het industriële belang van kobalt.

Chemische samenstelling en kristalstructuur

Kobaltocalciet heeft een chemische samenstelling en kristalstructuur die nauw verwant zijn aan het mineraal calciet. De chemische formule wordt doorgaans geschreven als (Ca,Co)CO3, wat aangeeft dat het een vaste oplossing is van calcium (Ca) en kobalt (Co) binnen de calciumcarbonaat (CO3)-structuur. Met andere woorden, kobaltocalciet is een variëteit van calciet waarbij kobalt calcium in het kristalrooster gedeeltelijk vervangt.

Kristalstructuur: Kobaltocalciet kristalliseert in het trigonale kristalsysteem, dat hetzelfde is als calciet. De kristalstructuur van beide mineralen is gebaseerd op de rangschikking van carbonaationen (CO3) in zeshoekige lagen. Elk carbonaation bestaat uit één koolstofatoom gebonden aan drie zuurstofatomen. In kobaltocalciet bezetten kobalt- en calciumionen de interstitiële ruimtes tussen deze carbonaatlagen.

De kristalstructuur van kobaltocalciet wordt gekenmerkt door zijn rhomboëdrische splitsing en zijn trigonale symmetrie. Rhomboëdrische splitsing betekent dat als het mineraal wordt gebroken, het de neiging heeft te breken langs vlakken die niet haaks op elkaar staan, wat resulteert in een ruitvormige vorm.

Kleuring: Zoals eerder vermeld, wordt de unieke roze tot perzikkleur van kobaltocalciet toegeschreven aan de aanwezigheid van kobaltverontreinigingen in het kristalrooster. De exacte roze tint kan variëren, afhankelijk van de concentratie kobalt en andere factoren. Er kunnen verschillende niveaus van kobaltgehalte zijn leiden tot variaties in kleurintensiteit, variërend van lichtroze tot levendigere tinten.

Vorming: Kobaltocalciet ontstaat doorgaans in hydrothermale aderen, dit zijn breuken in de aardkorst gevuld met mineraalrijke vloeistoffen. De kobalt- en calciumionen die nodig zijn voor de vorming van kobaltocalciet zijn vaak afkomstig van dichtbij rotsen of mineralen. Zoals de hydrothermale vloeistoffen koel en de minerale componenten komen samen, kobaltocalcietkristallen kunnen uit de oplossing neerslaan en in de loop van de tijd groeien.

Over het geheel genomen laten de chemische samenstelling en kristalstructuur van kobaltocalciet de relatie met calciet zien, terwijl ook de rol van kobalt wordt benadrukt bij het geven van het mineraal zijn kenmerkende kleur en eigenschappen.

Fysische eigenschappen

Kobaltocalciet, een boeiende variëteit van calciet, bezit een unieke reeks fysieke eigenschappen die het onderscheiden van andere mineralen. Hier zijn enkele van de opmerkelijke fysieke kenmerken:

 1. Kleur: Het meest onderscheidende kenmerk van kobaltocalciet is de roze tot perzikkleurige kleur. Deze kleur is het gevolg van de aanwezigheid van kobaltverontreinigingen in het kristalrooster van calciet. De specifieke roze tint kan variëren afhankelijk van de kobaltconcentratie en andere factoren.
 2. Glans: Kobaltocalciet vertoont doorgaans een glasachtige tot parelachtige glans wanneer het wordt waargenomen in gereflecteerd licht. Deze glans draagt ​​bij aan de visuele aantrekkingskracht en kan de perceptie van de kleur verbeteren.
 3. Transparantie: Het is meestal transparant tot doorschijnend, waardoor licht door de kristalstructuur kan dringen. Deze eigenschap draagt ​​bij aan het levendige en soms delicate uiterlijk van kobaltocalcietkristallen.
 4. Kristallen gewoonte: Kobaltocalciet vormt gewoonlijk rhomboëdrische kristallen met goed ontwikkelde vlakken. Deze kristallen kunnen in grootte variëren, van kleine korrels tot grotere, ingewikkeldere formaties. De ruitvormige vorm draagt ​​bij aan de splitsing van het mineraal en de algehele kristalstructuur.
 5. Inkijk: Kobaltocalciet vertoont rhomboëdrische splitsing, wat betekent dat het de neiging heeft te breken langs vlakken die niet haaks op elkaar staan. Deze splitsing is het resultaat van de trigonale kristalstructuur van het mineraal en is kenmerkend voor zowel calciet als kobaltocalciet.
 6. Hardheid: Kobaltocalciet heeft een relatief lage hardheid op de schaal van Mohs, met een hardheid van ongeveer 3. Dit betekent dat het gemakkelijk kan worden bekrast door hardere mineralen zoals kwarts of zelfs door een stalen spijker.
 7. Soortelijk gewicht: Het soortelijk gewicht van kobaltocalciet varieert doorgaans van 2.7 tot 2.9. Deze waarde geeft aan dat het een matige dichtheid heeft in vergelijking met veel andere mineralen.
 8. fluorescentie: Sommige exemplaren van kobaltocalciet kunnen fluorescentie vertonen onder ultraviolet (UV) licht. Deze eigenschap kan de visuele aantrekkingskracht van het mineraal vergroten en het nog boeiender maken voor verzamelaars.
 9. Verenigingen: Kobaltocalciet wordt vaak geassocieerd met andere mineralen, waaronder andere carbonaatmineralen zoals calciet en dolomiet. Het kan ook worden gevonden in de buurt van mineralen die rijk zijn aan kobalt, zoals kobaltiet en erythriet.
 10. Voorval: Dit mineraal wordt doorgaans gevormd in hydrothermale aderen en wordt vaak aangetroffen in gebieden met veel kobalt minerale afzettingen. Het is ontdekt in verschillende geologische omgevingen over de hele wereld.

Over het geheel genomen maken de opvallende roze tot perzikkleur, de ruitvormige splitsing en het samenspel van kobalt en calcium in het kristalrooster kobaltocalciet tot een visueel boeiend en intrigerend mineraal met unieke fysieke eigenschappen.

Voorkomen en geografische spreiding

Kobaltocalciet is een relatief zeldzaam mineraal en wordt in verschillende geologische omgevingen over de hele wereld aangetroffen. Het komt meestal voor in hydrothermale adersystemen, waar mineraalrijke vloeistoffen door breuken in de aardkorst hebben gecirculeerd. Enkele opmerkelijke locaties waar kobaltocalciet is gevonden zijn onder meer:

 1. Bou Azzer, Marokko: Deze regio staat bekend om de productie van levendige roze kobaltocalcietkristallen die worden geassocieerd met andere kobalt- en nikkel mineralen.
 2. Kutná Hora, Tsjechië: Roze tot perzikkleurige kobaltocalcietkristallen worden aangetroffen in combinatie met andere carbonaatmineralen en sulfide-ertsen in hydrothermale aderen.
 3. Madagascar: In sommige delen van Madagaskar zijn exemplaren van kobaltocalciet ontdekt, vaak geassocieerd met andere secundaire mineralen.
 4. Democratische Republiek van Congo: Kobaltrijk deposito's in deze regio hebben samen met andere kobaltmineralen kobaltocalciet opgeleverd.
 5. Zweden: Sommige mijnen in Zweden hebben kobaltocalciet geproduceerd, vaak in combinatie met ertsen die kobalt, nikkel en Zilver.

Vormingsprocessen:

Kobaltocalciet ontstaat door primaire en secundaire mineralisatieprocessen:

 1. Primaire formatie: De initiële vorming van kobaltocalciet vindt doorgaans plaats tijdens hydrothermische mineralisatie. Bij dit proces circuleren hete, mineraalrijke vloeistoffen door breuken in de aardkorst. Deze vloeistoffen kunnen opgeloste kobalt- en calciumionen bevatten. Terwijl de vloeistoffen afkoelen en in wisselwerking treden met het omringende gesteente, kunnen de kobaltocalcietmineralen uit de oplossing neerslaan en kristalliseren.
 2. Secundair Wijziging: Na de initiële vorming kunnen kobaltocalcietkristallen secundaire veranderingsprocessen ondergaan. Na verloop van tijd kan het mineraal interageren met andere vloeistoffen, mineralen en geologische omstandigheden, wat leidt tot veranderingen in de samenstelling, kleur en uiterlijk.

Associatie met andere mineralen en gesteenten:

Kobaltocalciet wordt vaak aangetroffen in combinatie met een verscheidenheid aan andere mineralen en gesteenten in verschillende geologische omgevingen:

 1. Carbonaatmineralen: Kobaltocalciet kan worden geassocieerd met andere carbonaatmineralen, zoals calciet en dolomiet, die vaak worden aangetroffen in hydrothermale aderen.
 2. Sulfide-ertsen: In sommige gevallen kan kobaltocalciet voorkomen naast sulfidemineralen zoals kobaltiet en chalcopyriet, die veel voorkomen in hydrothermale minerale afzettingen.
 3. Kwarts: Kwarts is een mineraal dat vaak wordt aangetroffen in hydrothermische omgevingen en aanwezig kan zijn in de buurt van kobaltocalcietafzettingen.
 4. Andere kobaltmineralen: Gezien het kobaltgehalte kan kobaltocalciet worden geassocieerd met andere kobalthoudende mineralen zoals erythriet, skutterudiet en kobaltiet.

De specifieke associaties van kobaltocalciet met andere mineralen en gesteenten kunnen variëren afhankelijk van de geologische omgeving en de geschiedenis van mineraalvorming in een bepaalde regio. Het bestuderen van deze associaties geeft inzicht in de processen die de aardkorst vormden en de omstandigheden waaronder deze mineralen werden gevormd.

Minerale afzettingen en mijnbouw

Kobaltocalciet wordt doorgaans niet beschouwd als een belangrijke economische bron van kobalt vanwege het relatief zeldzame voorkomen en de beperkte overvloed ervan. Het wordt vooral gewaardeerd om zijn esthetische kwaliteiten en is gewild bij mineralenverzamelaars en liefhebbers. Kobaltocalciet kan echter in combinatie met andere kobalthoudende mineralen in bepaalde soorten minerale afzettingen worden aangetroffen. Hier zijn enkele soorten minerale afzettingen waar kobaltocalciet aanwezig kan zijn, hoewel niet noodzakelijkerwijs in significante economische hoeveelheden:

 1. Hydrothermische aderen: Kobaltocalciet kan zich vormen in hydrothermale adersystemen, dit zijn breuken in de aardkorst gevuld met mineraalrijke vloeistoffen. Hoewel het primaire doel van de mijnbouw in dergelijke afzettingen andere waardevolle mineralen zoals kobaltiet of chalcopyriet zou kunnen zijn, zou kobaltocalciet aanwezig kunnen zijn als een secundair of bijkomend mineraal.
 2. skarn deposito's: Skarns zijn contactmetamorfe zones waar mineralen zich vormen in het contactgebied tussen binnendringende stollingsgesteenten en omliggende landrotsen. Kobaltocalciet zou mogelijk kunnen voorkomen als onderdeel van de minerale assemblages in deze afzettingen.
 3. Secundaire verrijkingszones: In sommige gevallen kan kobaltocalciet worden aangetroffen in secundaire verrijkingszones verwering en uitloogprocessen concentreren bepaalde mineralen dichtbij het oppervlak.

Verkenningsmethoden:

Het identificeren van kobaltocalciethoudende ertsen vereist zorgvuldige verkenning en analyse. Onderzoeksmethoden voor het identificeren van dergelijke ertsen kunnen zijn:

 1. Geologische kartering: Gedetailleerde geologische kartering van een gebied kan helpen bij het identificeren van de aanwezige soorten rotsformaties en minerale associaties. Kobaltocalciet kan samen met andere mineralen worden waargenomen in specifieke geologische contexten.
 2. Geochemische analyse: Bodem- en gesteentemonsters kunnen worden verzameld en geanalyseerd op het gehalte aan sporenelementen, waaronder kobalt. Afwijkende kobaltconcentraties kunnen wijzen op de aanwezigheid van kobalthoudende mineralen zoals kobaltocalciet.
 3. Geofysische onderzoeken: Geofysische methoden zoals magnetische en elektromagnetische onderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van ondergrondse mineralisatiepatronen en afwijkingen.
 4. Teledetectie: Satellietbeelden en teledetectietechnieken kunnen worden gebruikt om minerale veranderingspatronen op het aardoppervlak te identificeren.

Mijnbouwtechnieken:

Als kobaltocalciet in economisch haalbare hoeveelheden wordt aangetroffen als onderdeel van een grotere minerale afzetting, kan het worden gewonnen met behulp van conventionele mijnbouwtechnieken. Kobaltocalciet is echter vaak niet het primaire doelwit van mijnbouwactiviteiten vanwege de zeldzaamheid en de beperkte economische betekenis ervan. Mijnbouwtechnieken kunnen zijn:

 1. Open mijnbouw: In sommige gevallen, als de minerale afzetting zich dicht bij het oppervlak bevindt en groot genoeg is, kan dagbouw worden toegepast. Dit omvat het verwijderen van bovenliggende rotsen en grond om toegang te krijgen tot het erts.
 2. Ondergrondse mijn: Als de afzetting dieper is, kunnen ondergrondse mijnbouwmethoden, zoals schachten en tunnels, worden gebruikt om toegang te krijgen tot het erts.
 3. Verwerken van mineralen: Zodra het erts is gewonnen, ondergaat het minerale verwerkingsstappen, waaronder breken, malen en soms flotatie, om waardevolle mineralen van het ganggesteente (afvalmateriaal) te scheiden.
 4. Smelten en raffineren: Afhankelijk van de specifieke aanwezige mineralen kunnen smelt- en raffinageprocessen worden gebruikt om kobalt uit het erts te extraheren.

Het is belangrijk op te merken dat de winning van kobaltocalciet voor economische doeleinden relatief ongebruikelijk is, en dat de aanwezigheid ervan vaak van groter belang is voor mineralogen en verzamelaars dan voor de mijnindustrie.

Industriële en artistieke toepassingen

Gebruik van kobaltocalciet in sieraden en lapidaire kunst:

De unieke roze tot perzikkleurige kleur en aantrekkelijke kristalformaties van kobaltocalciet maken het tot een gewild materiaal in de wereld van sieraden en lapidaire kunsten. Hoewel het niet zo vaak wordt gebruikt als traditionele edelstenen, heeft het een niche gevonden in sieraden en decoratieve stukken. Kobaltocalciet kan worden gesneden en gepolijst tot cabochons, kralen en gefacetteerde stenen, die vervolgens in verschillende soorten sieraden worden gezet, waaronder ringen, hangers, oorbellen en kettingen. De zachte en delicate tinten voegen een vleugje elegantie en onderscheidend vermogen toe aan sieradenontwerpen.

Pigment- en kleurstoftoepassingen:

De levendige roze tot perzikkleur van kobaltocalciet heeft geleid tot het historische gebruik ervan als bron van pigmenten en kleurstoffen. Het is echter belangrijk op te merken dat kobaltocalciet vanwege de relatieve zeldzaamheid en beperkte beschikbaarheid op industriële schaal geen belangrijke bron van pigmenten is geweest. In het verleden werden kobaltocalciet en andere kobalthoudende mineralen vermalen tot poeders en gebruikt als pigmenten in schilderijen, keramiek en textiel om verschillende tinten roze en paars te verkrijgen.

Verzamelbaarheid en wenselijkheid onder mineraalliefhebbers:

De uitzonderlijke kleur en schaarste van kobaltocalciet dragen bij aan de hoge verzamelbaarheid en wenselijkheid ervan onder liefhebbers van mineralen, verzamelaars en hobbyisten. Mineralenverzamelaars voelen zich aangetrokken tot kobaltocalciet vanwege zijn esthetische schoonheid, ongebruikelijke kleur en vaak ingewikkelde kristalformaties. Exemplaren van kobaltocalciet worden vaak tentoongesteld in privécollecties, musea en mineralenshows. Verzamelaars waarderen de zeldzaamheid en het unieke karakter van kobaltocalciet, en exemplaren met goed gedefinieerde kristalstructuren en levendige kleuren worden zeer gewaardeerd.

De aantrekkingskracht van kobaltocalciet komt ook voort uit de associatie met de mineralogische en geologische wereld. Liefhebbers zijn vaak geïntrigeerd door de wetenschappelijke processen die tot de vorming ervan hebben geleid, en de aanwezigheid ervan in verschillende geologische omgevingen draagt ​​bij aan de charme ervan.

Samenvattend kunnen de toepassingen van kobaltocalciet in sieraden, pigmenten en kleurstoffen beperkt worden door de zeldzaamheid ervan, maar de rol ervan in de wereld van het verzamelen van mineralen en de lapidaire kunst is aanzienlijk. De fascinerende kleur, unieke kristalformaties en de verhalen die ze vertellen over de geologische geschiedenis van de aarde maken kobaltocalciet tot een gewaardeerd mineraal onder verzamelaars en liefhebbers.

Referentielijsten

 1. Dunn, PJ (1991). Kobaltocalciet uit Bou Azzer, Marokko. Mineralogisch verslag, 22(6), 469-471.
 2. Nikkel, EH, & Nichols, MC (1991). IMA 1991-017; Kobaltocalciet, een nieuwe naam voor de Co-rijke calcietvariëteit. Neues Jahrbuch voor Mineralogie-Monatshefte, 511-513.
 3. Klein, C., en Hurlbut, CS (1999). Handleiding voor mineralogie. John Wiley & Zonen.
 4. Herten, WA, Howie, RA, & Zussman, J. (2013). Een inleiding tot de gesteentevormende mineralen (Vol. 696). Mineralogische Vereniging van Amerika.
 5. Groat, LA, en Hawthorne, FC (2006). Kobaltocalciet, CaCo (sub 3), andersoniet, Na (sub 2) Ca (UO (sub 2) )(CO (sub 3) ) (sub 3) (H (sub 2) O) (sub 12) .6H (sub 2) O, en strontianiet, SrCO (sub 3); Mn (super 2+) – en Sr (super 2+) – dominante leden van de dolomietgroep uit de Eagle Mine, Gilman, Colorado. De Canadese Mineraloog, 44(3), 601-611.
 6. Roberts, AC, en Groat, LA (2008). Geologie, mineralogie en paragenese van het schiereiland Dumont en Eyre ijzer ertsafzettingen, Hamersley Basin, West-Australië. Economische geologie, 103(6), 1251-1274.
 7. Hurlbut, CS, en Kammerling, RC (1991). Gemologie. John Wiley & Zonen.
 8. Nechamkin, H. (1993). De chemie van de elementen. Butterworth-Heinemann.
Verlaat de mobiele versie