Home Geologische takken palaeontologie

palaeontologie

Paleontologie is de wetenschappelijke studie van het oude leven op aarde. Het omvat het onderzoek van fossielen, de overblijfselen of sporen van oude organismen die bewaard zijn gebleven in rotsen of andere materialen.

Fossiel koraal

Fossiel koraal is in wezen de bewaarde overblijfselen of sporen van koralen die in de prehistorie bestonden. Deze fossielen worden gevormd wanneer het oorspronkelijke skelet...

Stromatolieten

Stromatolieten zijn gelaagde structuren die worden gevormd door de groei van cyanobacteriën (voorheen blauwgroene algen genoemd) in ondiepe wateromgevingen. Deze microbiële matten vangen en binden...

foraminiferen

Foraminiferen, vaak eenvoudigweg 'forams' genoemd, zijn een diverse en fascinerende groep mariene micro-organismen met een uitgebreide geschiedenis die honderden jaren teruggaat...

Orthoceras fossiel

Orthoceras is de naam die wordt gegeven aan een geslacht van uitgestorven mariene koppotigen die leefden tijdens het Paleozoïcum, vooral in het Ordovicium en Siluur...

10 verbluffende fossielen die inzicht geven in de geschiedenis van de aarde

De geschiedenis van de aarde is geschreven in de stenen en botten die verspreid liggen over het oppervlak. Fossielen, de bewaarde overblijfselen van oude organismen, dienen als vensters...

Gestreepte ijzerformaties (BIF's)

Banded Iron Formations (BIF's) zijn onderscheidende eenheden van sedimentair gesteente die zijn samengesteld uit afwisselende lagen ijzerrijke mineralen, voornamelijk hematiet en magnetiet, en silicarijke mineralen...

Volledige lijst met indexfossielen

Indexfossielen zijn specifieke fossielen die worden gebruikt om bepaalde tijdsperioden in de geologische geschiedenis van de aarde te definiëren en te identificeren. Deze fossielen zijn doorgaans wijdverspreid...

Index fossielen

Indexfossielen spelen een cruciale rol op het gebied van de geologie en helpen wetenschappers bij het dateren en correleren van gesteenten. Deze fossielen zijn waardevolle indicatoren van...

Dinosaur Ridge, VS: de oude geschiedenis van de aarde

Dinosaur Ridge is een wereldberoemde paleontologische en geologische vindplaats in de buurt van Morrison, Colorado, in de Verenigde Staten. Het is een plek van grote betekenis...

Paradoxides Pinus

Paradoxides pinus is een soort trilobiet, een uitgestorven mariene geleedpotige die leefde tijdens het Cambrium, ongeveer 540 miljoen jaar geleden. Trilobieten waren...

Archeocyathiden

Archaeocyathiden zijn een uitgestorven groep mariene organismen die leefden tijdens de vroege Cambrische periode, ongeveer 541 tot 485 miljoen jaar geleden. Zij zijn...

Brachiopoden

Brachiopoden, vaak 'lampshells' genoemd, zijn een groep ongewervelde zeedieren die al meer dan een half miljard jaar op aarde bestaan. Zij...